NOKIAS nordisk kongress 2022

NOKIAS 2022

Logo NOKIAS 2022

Temaet for NOKIAS 2022 var kommunikasjon.

NOKIAS kongress i Trondheim 14.-16.september 2022.

Kommunikasjon er en fellesnevner i yrkene våre, og det er tydelig at kommunikasjon er et viktig verktøy som er utslagsgivende for både pasientutkomme og mestringsfølelse i yrkesutøvelsen vår.

Dersom du har spørsmål om programmet så finner du det fortsatt ved å klikke på linken: program

NOKIAS foredrag er lagt ut på nettsiden, og ved å klikke denne linken finner du de foredragene vi har fått lov å publisere.