Om Faggruppen

Jordmor og medlem Anne Skjulestad ved Sagene helsestasjon
Jordmor og medlem Anne Skjulestad ved Sagene helsestasjon i Oslo

NSF har om lag 120000 medlemmer, og om lag 1700 av disse er jordmødre. Jordmorforbundet har et profesjonelt styre med leder frikjøpt på fulltid.

Jordmorforbundet NSFs styre 2019

Gjennom NSF har Jordmorforbundet et betydelig sekretariat og tillitsvalgtsapparat. Det jobber over 200 heltidsansatte i organisasjonen, og det er tillitsvalgte i alle ledd både i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.