Jordmor representerer NSF i programstyret til legemiddelprogrammet

Kjersti Pettersen

Jordmor Kjersti Pettersen

Jordmorforbundet NSF er svært fornøyd med at Kjersti Pettersen er NSF sin representant i programstyret til Legemiddelprogrammet. Kjersti er jordmor og jobber til daglig ved Jordmor Kjersti - Svangerskapssenter og i Helse Bergen. Hun er engasjert gjennom tidligere innlegg i Sykepleien om hvordan jordmødre bør få mer ansvar for kvinners helse, og hvordan helsetjenesten bør rigges for å unngå unødige merbelastninger for både fastlege, jordmor og kvinnene. Hun har frontet saker om at jordmødre bør få adgang til å skrive sykemelding og få henvisningsrett. Det blir fint å følge Kjersti videre dette i arbeidet i Direktoratet for e-helse sitt programstyre for SFM.

Hva er Sentral Forskrivningsmodul (SFM)?

Direktoratet for e-helse ønsker å etablere mer enhetlig forskrivningsstøtte, understøtte videre utbredelse av e-resept og bidra til økt kvalitet i e-resept. SFM vil være et nyttig verktøy for å sikre kvalitet i forskrivning og høy pasientsikkerhet.

SFM er en løsning som skal dekke helsepersonell sitt behov for håndtering av deres pasienters legemiddelopplysninger, med unntak av dokumentasjon av administrering av legemidler. SFM består av flere komponenter som sammen danner en helhetlig løsning som tilgjengeliggjøres for bruker som en integrert løsning i EPJ (elektronisk pasientjournal).

Fremdrift

Produktstrategien for e-resept ble godkjent våren 2017. Fokusområde i produktstrategien handler om å «ta ut potensiale i e-reseptløsningen». Det ble gjennomført en konseptutredning i perioden mars til september 2017. Denne er beskrevet i rapporten «Nasjonal Forskrivningskomponent - konseptutgreiing». I september ble det vedtatt at planfasen for dette konseptet kunne starte opp, og i februar 2018 starta gjennomføringsfasen som er planlagt til utgangen av 2022.

Hovedaktørene er EPJ-leverandører som ønsker å tilby e-resept, og andre bedrifter og helsepersonell i e-reseptkjeden.