Nye professorer i jordmorfag

Professoropprykkene betyr mye for masterstudiet i jordmorfag både ved Universitetet i Sørøst-Norge og OsloMet, men også for de andre studieinstitusjonene. Det gir grunnlag for flere forskningsprosjekter som jordmorstudenter kan arbeide med gjennom sine masteroppgaver. En professor inntar også en tydelig rådgivende rolle i fagmiljøet, som hele jordmorprofesjonen vil dra nytte av.

En professorstilling er den høyeste vitenskapelige stillingen du kan ha ved norske undervisnings- og forskningsinstitusjoner. I 2019 var over 30 % prosent av andelen professorer i Norge kvinner, og andelen kvinner blant nye professorer var høyere (42%) enn andelen blant alle professorer. Det er gledelig at andelen kvinnelige professorer øker, ikke bare for en utjevning av kjønnsbalansen på dette høye akademiske nivået, men også for fokus og forskningsområder som i større grad belyses som konsekvens av dette. I Norge finnes det nå 4 professorer i jordmorfag. Fokus på akademiske muligheter er viktig for utvikling av jordmorfaget, og jordmødre er de best kvalifiserte til å forske på eget fag.

Bente Dahl er nå professor ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun forsvarte sin doktorgradsavhandling «Queer challenges in maternity care. A qualitative study about lesbian couples’ experiences” ved UiB i 2015. Avhandlingen bygger på studier om jordmødres erfaringer med lesbiske par, medmødres erfaringer med helsepersonell i fødselsomsorgen og lesbiske kvinners erfaring med helsepersonell på fødeavdelingen.

Anne Kaasen er professor ved Oslo Met. Hun har forsket på blant annet temaene; forsterovervåkning, ultralyd i svangerskapet, og psykologisk stress. I 2011 disputerte hun ved UiO med sin doktorgradsavhandling «Stress reactions and genetic counseling following detection of structural fetal anomalies at ultrasound examination».

Her kan du lese mer om Bente Dahl sin forskning.

Her kan du lese mer om Anne Kaasen sin forskning.