Styret i lokalgruppen 2020-2022

Leder: Anne Grethe Vågen ag.vagen@gmail.com

Nestleder: Kristin Flem kristin.flem@hotmail.com

Kasserer: Karen Irene Woldsund karen.woldsund@gmail.com

Sekretær: Elisabeth Flem elisabeth.flem@helse-mr.no

Styremedlem: Gunhild Knardal Roald gunhildknardal@hotmail.com

1. vara: Sissel Blomvik

2. vara: Liv Anne Aambakk Bjørkedal