Styret i lokalgruppen 2020-

Leder: Mari Selli marib.selli@helse-nordtrondelag.no

7600 Levanger

Tlf: 99227780 

Nestleder: Ingrid Sagmo Alstad

Kasserer: Helene Ryland

Sekretær: Hanne-Elisabeth Jensen

Styremedlemmer: 

Kjersti Sjaastad Røst                   

Liv Anita Opdal                             

Bente Moksnes Rønning             

Bodil Bergfjord     

Nina Myrvik                      

Maren Opdahl                              

Valgkomite: Lena Mari Bruheim og Anita Aasen