Generalforsamling NSF-LKS

Politisk verksted 16. november 2021

Illustrasjonsbilde

Årets generalforsamling vil foregå 29. september kl. 12-13.

Generalforsamlingen blir i år digital, via Teams.

Program for generalforsamlingen:

  1. Åpning av generalforsamling
  2. Registrering av antall stemmeberettigede
  3. Godkjenning av saksliste
  4. Oppnevning av ordstyrer
  5. Oppnevning av tre medlemmer til å underskrive protokollen
  6. Oppnevning av utvalg for oppdrag under generalforsamlingen (tellekomite (4 stk), referent, tre medlemmer til å underskrive protokoll og ett medlem til å underskrive regnskap)
  7. Gjennomgang av faggruppens virksomhet * Årsmeldinger * Gjennomgang av regnskap
  8. Godkjenning av NSF-LKS økonomiske føringer
  9. Behandling av meldte saker
  10. Valg

Meld deg på ved å benytte lenken under:

Vel møtt!