Innkalling til årsmøte for NSF–LKS Nord-Trøndelag

Tid: Onsdag 18. februar 2021, kl. 18
Sted: Via Skype link (sendes ut på mail til alle medlemmer i forkant av møtet)

Pga. pandemien avholdes årsmøtet via Skype.

AGENDA
•Valg (vil foregå elektronisk)
•Vanlige årsmøtesaker

Vel møtt!

Mvh

Mari Selli
Leder for NSF-LKS, Nord-Trøndelag

Mail: MariB.Selli(at)helse-nordtrondelag.no
Mobil: 99227780