Søk vårstipend nå!

Bilde av person som skriver på PC
  • Ved tildeling forventes et faglig bidrag til NSF-LKS sine medlemmer
  • Stipendet vil bli utbetalt mot dokumenterte utgifter Beslutning om tildeling treffes av styret i NSF-LKS
  • Merk søknaden med hvilken type stipend du søker
  • Vi prioriterer søknader til NSF-LKS sin kongress i Stavanger den 19.-21 oktober 2022

Du søker på eget søknadsskjema (vedlagt).

Ved spørsmål, og innsending av søknad, ta kontakt med stipendansvarlig og nestleder i NSF LKS, Marianne Laastad Sørensen: marianne71@lyse.net