Abstrakt og poster til Landskonferansen i kreftsykepleie 13.-15. september 2023

Logo Landskonferansen i kreftsykepleie 2023

"Opp og frem, sammen i ulendt terreng", 21. Landskonferansen i kreftsykepleie, Tønsberg 13.-15. september 2023.

Posterpresentasjon:

Komiteen ønsker også å invitere til presentasjon av prosjekter/fagutvikling som foregår på nettopp ditt arbeidssted. Presenter dere på posters som vil bli utstilt på konferansen.

Det vil bli kåring av beste poster!

Foredrag:

For å vise bredden innenfor kreftsykepleie inviterer vi i komiteen deg til å holde foredrag på 30 minutter. Foredragene kan bli en del av parallellsesjonene torsdag 14.9.23.

DETTE MÅ DU GJØRE

Sende oss et sammendrag/abstrakt. Det kan inneholde max 250 ord. Forfatter, tittel og arbeidssted kommer utenom dette. Abstraktet skal inneholde en kort presentasjon av bakgrunn og formål med prosjektet, problemstilling, metode og funn/resultater. Si også kort noe om konklusjon.

Tilbakemelding vil bli gitt til alle så fort som mulig etter fristen. Husk at du må være påmeldt til konferansen.

Abstrakter/sammendrag til muntlige foredrag og posterpresentasjoner sendes til (se eget skjema for innsending under):

anita.nilo@sandefjord.kommune.no

Frist for innsendelse: 1. mars 2023.

LYKKE TIL!