Årets kreftsykepleier 2021

Årets kreftsykepleier 2021

Under den 20. Landskonferanse i Kreftsykepleie ble Marianne Sivertsen Bentsen kåret til Årets Kreftsykepleier 2021.

Marianne har jobbet innen kreftomsorgen i hele sin yrkeskarriere, og har siden 2008 jobbet som kreftsykepleier i palliativt team, Seksjon for smertebehandling og palliasjon, ved Haukeland universitetssykehus (HUS). Her har hun spesielt fokus på barnepalliasjon, og Marianne har vært en sentral pådriver for opprettelsen av barnepalliativt team på HUS i 2021.

Marianne har også videreutdanning i sorg fra Danmark, og har i en årrekke vært styremedlem i Norsk Barnesmerteforening.

Hennes kollegaer på HUS sier at hun viser stor omtanke for pasienter, pårørende og kollegaer. Hun strekker seg lagt i oppfølgingen av pasienter og pårørende, både med hjemmebesøk og ekstra telefonsupport, og hun utmerker seg ved å gjøre en ekstra innsats blant kollegaene.

Vi gratulerer Marianne med prisen!