"Breathe"

Collage fra avdukingen av kunstverket "Breathe"

Kreftsykepleier Gro Kiil Larsen er den fjerde som blir portrettert i gatekunstprosjektet til NSF, som er en del av markeringen av sykepleier- og jordmoråret 2020. "Breathe" gir assosiasjoner til året der pusten ble tatt fra oss alle, og er også en påminnelse om at livet er en balansegang mellom det å ta hensyn til seg selv og de rundt seg. Eller som en sier på fly: Ta først på din egen maske før du hjelper andre.