Gavekort til nytt medlem av faggruppen

Nytt medlem

Nytt medlem i faggruppen, Annicken Solvorn Fjeldsbø.

Annicken Solvorn Fjeldsbø ble overrasket i lunsjen 18. mai, på den internasjonale kreftsykepleierdagen. Hun fikk et gavekort på kr 1.500,- etter at hun ble trukket ut som vinner blant de 29 sykepleierne som meldte seg inn i faggruppen i mars og april.

Annicken sa umiddelbart; «og jeg som aldri vinner»!

Hun jobber i hjemmesykepleien i Årstad Bydel i Bergen, gruppe Slettebakken. Der har hun nettopp blitt ressurssykepleier i nettverket til Kompetansesenteret, og var i forrige uke på sin første nettverkssamling. Annicken har snart vært kreftsykepleier i 1 år. Det var under praksis i bachelorutdanningen på gynekologisk kreftavdeling, at hun ble inspirert til å bli kreftsykepleier. Hun syntes det er en spennende og givende videreutdanning som er anvendelig både forebyggende og for pasienter som er i kurativ og palliativ fase.

Annichen meldte seg inn i faggruppen etter at en kreftsykepleier hadde delt ønske om flere medlemmer på Facebook.

Vi gratulerer så mye og ønsker velkommen til alle nye medlemmer av faggruppen!