Innvilget stipend kr 20 000,-

Vi gratulerer Sarpsborg kommune med innvilget stipend på inntil kr 20 000,-.

Vi gleder oss til å følge deres prosjekt, kompetanseheving innen palliasjon og pleie ved livets slutt hos kreftpasienter. Lykke til!