Stipend 2022

De 10 som har fått innvilget stipend har fått beskjed om dette på mail.