Bli medlem og medlemsfordeler

 • Fagblad
 • Årlig Landskonferanse
 • Lokale faggrupper
 • Stipend og kursstøtte

Stipend til faglig utvikling

Faggruppen setter av totalt kr. 50 000,- hvert kalenderår til stipend for videreutdanning, master- eller doktorgrad i Lungesykepleie til sine medlemmer.
Stipendet tildeles etter vurdering av faggruppens styre.
Maksimalt beløp for videreutdanning er 5000 kr, 10 000 kr til mastergrad. For doktorgrad vurdere styret beløpet.

Tilskudd til faglige kurs og møter

Vi har disse retningslinjene:

 1. Kursstøtte kan først søkes etter minimum 1 års medlemskap, og kontingent må være betalt både for det første medlemsåret og for det året som kurset man søker støtte til arrangeres i.
 2. Et medlem kan kun tildeles kursstøtte hvert annet kalenderår, med unntak av personer som innehar verv i faggruppen (se punkt 6).
 3. Kursstøtte fra faggruppen gis til kurs som er relevant for søkerens arbeid med lungefaget, og styret forbeholder seg retten til å be om supplerende begrunnelse før søknaden vurderes dersom man er usikker på kursets relevans for lungefaget.
 4. Du må skrive en faglig tilbakemelding fra kurset (se egen mal under) som kan trykkes i Fagbladet for lungesykepleiere. Styret velger ut hvilke tilbakemeldinger om kommer på trykk.
 5. Originale kvitteringer må sendes til kasserer, Ida Opås, innen èn måned etter at man har deltatt på kurset/møtet eller seminaret, hvis ikke bortfaller tildelingen. Adressen er Koleknibvegen 23b, 4647 Brennåsen.
 6. Det kan søkes om midler til reise, opphold og deltakeravgift. Inntil kr. 2.500,-
 7. Lokalgruppeledere (eller stedfortreder fra lokalstyret) er garantert kursstøtte til å reise på fagmøter i regi av faggruppen.

Søknadfrist 1. februar hvert år.
Søknader som kommer etter fristen blir ikke tatt med i tildelingen for det gjeldende året.

RESMED-stipend for videreutdanning

Vi deler ut to stipender for videreutdanning på kr. 5000.- en gang i året. De som kan søke er sykepleiere som har vært medlem i fagggruppen i minst to år og som går på videreutdanning i klinisk sykepleie, Lungesykepleie, 60 studiepoeng.

Studenten må ønske å fordype seg i sykepleie til pasienter med behov for ventilasjonsstøtte og/eller langtidsoksygenbehandling.

Videreutdanning i klinisk sykepleie -lungesykepleiere

Videreutdanning i klinisk sykepleie, Lungesykepleie ved Høgskulen på Vestlandet, på 60 studiepoeng med varighet 1,5 år. Du kan lese mer om studiet og opptak her.