Faglig og politisk arbeid

Landsmøter og Generalforsamlinger

NSF FLUs Landskonferanse 2019 i Kristiansand 4. og 5. april

Presentasjoner fra Landskonferansen:

Oksygenkontaktnettverket – samhandling gjennom mer enn 20 år

LUNGEKREFT UTREDNING ET PROSJEKT FOR Å ØKE KVALITET

Kan endret oppfølging av kols-pasienter etter sykehusopphold reduserere-innleggelse?

Kostnadseffektivitet av sykepleierbasert pasientopplæring og røykeavvenning

Lungekreftbehandling, endelig lys i mørket?LUNGETRANSPLANTASJON I ET LOKALSYKEHUSPERSPEKTIV

Allergenspesifikkimmunterapi; En oppdatering.

Lungefokus på Frisklivssentralen

Fysioterapi og sekretmobiliseringKOLS E - LÆRING 2019

Oppfølging av pasienter med KOLS: Med telemedisin som verktøy

Sykepleieintervensjoner for å lindre tung pust hos personer med kols

NSF FLU Landskonferanse i Bodø 19. til 20. april 2018

Presentasjoner fra fagmøte i Bodø 19. til 20. april 2018:

En verdig avslutning

Antibiotikaresistens

Rehabilitering av kols-pasienter og lungesyke

Lang Tids Mekanisk Ventilasjon. BiPAP behandlg hjemme

Når er nok nok?

Personlig designet lungekreftbehandling

Kliniske beslutninger og samvalg i konsultasjoner med pasienter

Fagmøte i Stavanger 27. til 28. april 2017

Presentasjoner fra fagmøte i Stavanger 27 til 28 april 2017. Disse vil ikke bli publisert i Fagbladet, kun ligge på vår nettsiden.

Nasjonalt KOLS register

Pasientmedvirkning - innleggelse og utskrivelse fra sykehus

Tuberkulosebehandling i praksis

Avstandsoppfølging

FLU IPF

God helse hjemme

MIT

Immunterapi

LMF

Pakkeforløp - jobbe som forløpskoordinator

Fagmøte på Hamar 2016

Presentasjoner fra fagmøte på Hamar 14 til 15 april 2016. Disse vil ikke bli publisert i Fagbladet, kun ligge på vår nettsiden.

Palliativ plan

Angst og Fatique

Framtiden for lungesykepleiere

Røykeslutt

Hospice Sangen - tilbud til lungesyke

Muskeltrening

Presentasjon Tuva Sandalen

Lunger med kort varighet

 Kostråd KOLS

Fagmøte Tønsberg 24-25 april 2014

Presentasjoner fra fagmøte i Tønsberg 24 til 25 april 2014. Disse vil ikke bli publisert i Fagbladet, kun ligge på vår nettsiden.Trykk HER

Link til presentasjon av Tavlemøte som ble lagt fram under fagmøtet.

Fagmøte Harstad 2013

Vedlegg til kursbevis som ble gitt ut til deltagere på fagmøte i Harstad 2013 - viser at kurset er godkjent av NSF som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 12 timer.

Her er link til en flott artikkel om fagmøte i Harstad i tillegg til relevante dokumenter  fra de to flotte dagene.

NSF Flu fagmøte i Trondheim 2012

Presentasjoner fra fagmøte i Trondheim 21 til 23 mars 2012. Disse vil ikke bli publisert i Fagbladet, kun ligge på vår nettsiden.

NSF Flu fagmøte i Fredrikstad 2011

Presentasjoner fra fagmøte i Fredrikstad 31 mars til 2 april 2011. Disse vil ikke bli publisert i fagbladet for lungesykepleiere, kun på denne nettsiden

Generalforsamling NSF FLU 2019

Saksdokumenter til generalforsamling NSF FLU 4. april 2019.

Innkalling til generalforsamling

Årsberetning for 2017 og 2018

Resultatregnskap og balanse for 2017 og 2018

Forslag til budsjett for 2019-2020

Handlingsplan for 2020

Innkommen sak til generalforsamlingen

Generalforsamling NSF FLU 2017

Saksdokumenter tilknyttet Generalforsamling 27. april 2017

Resultatregnskal og balanse NSF FLU for 2015 og 2016

Forslag til budsjett NSF FLU 2017 og 2018

Årsberetning NSF FLU 2015 og 2016

Innkalling Generalforsamling 2017

Handlingsplan NSF FLU 2017 og 2018

Saksliste NSF FLU Generalforsamling 27.04.17

Generalforsamling NSF Flu 2015

Saksdokumenter tilknyttet Generalforsamling 11.06.15

 - Saksliste

- NSF FLU Regnskap 2013 - 2014

Forslag til budsjett NSF FLU 2015 - 2016

- Innkommen sak NSF FLU generalforsamling 2015

- Mal kursstøttesøknad NSF FLU 2015

Handlingsplan NSF FLU 2015 - 2017

Årsberetning NSF FLU 2013 - 2014