Om Faggruppen

NSF FLU skal

  • Bedre kvalitet på sykepleie til lungepasienter
  • Stimulere til utvikling, utdanning og forskning
  • Fremme samarbeid på tvers av sykehus og kommuner
  • Fremme samarbeid nasjonalt og internasjonalt
  • Bidra til å videreutvikle utdanningsprogrammer