Oppstart av master­program/videreutdanning i lungesykepleie

Det er en stor glede å informere om at fra høsten 2021 blir det oppstart av masterprogrammet sykepleie – kliniske spesialiteter, blant annet lungesykepleie, ved Høgskulen på Vestlandet.  Det vil også bli suppleringsopptak til masterstudie for studenter som tidligere har gjennomført videreutdanning i klinisk lungesykepleie (60 studiepoeng). I tillegg vil man kunne søke på videreutdanning i klinisk sykepleie. Oppstart av studiene er den 30.08.2021.

Under finner du lenker til de tre studiealternativene:

  1. Masterprogram 120 stp.
  2. Suppleringsopptak til masterstudie 60 stp.
  3. Videreutdanning i klinisk lungesykepleie, 60 stp.

For ytterligere informasjon ta gjerne kontakt med:

Gerd Gran gerd.gran@helse-bergen.no

Heidi Øksnes Markussen heidi.oksnes.markussen@helse-bergen.no

Flott om dere deler denne informasjonen med kollegaer.

Beste hilsen Gerd Gran og Heidi Øksnes Markussen