Årets fagkonferanse er over

Årets fagkonferanse har belyst ulike temaer knyttet til migrasjonshelse og flerkulturell sykepleie, for å se hvordan vi som helsepersonell kan bidra til likeverdige helsetjenester til alle pasientgrupper

Vedlagt finner du program, informasjon om foreleserne samt presentasjonene til de som har samtykket til deling.

Informasjon om arrangementer legges ut på nettsidene her samt på Facebooksiden vår.

Faggruppen kan også kontaktes på faggruppefmf@outlook.com

Takk for i år!