Generalforsamling 2019 er gjennomført

Se informasjon, sakspapier m.m. her.

Det ble i tillegg avholdt valg av nytt styre. Flere av de tidligere styremedlemmene ønsket å stille til gjenvalg, men ønsket andre funksjoner. Nominasjonskomiteen fikk tilsendt en oversikt over den kompetansen og erfaringen styret ønsket for den kommende styreperioden. Basert på dette, foreslo nominasjonskomiteen én lederkandidat, fem medlemskandidater og to varaer. Samlet sett ble dette åtte personer som skulle dekke styrets åtte funksjoner. På grunn av forfall til GF, var det én av kandidatene som ikke kunne stille. Styret fikk derfor tillatelse fra GF til å supplere seg selv med ett medlem i løpet av høsten 2019.

Det nye styret består av:

Leder: Ana Carla Schippert

Medlemmer: Ida Marie Bregård, Ragnhild Storstein Spilker, Tirhas Tesfasilasse, Tone Kristin Amundsen

Vara: Abdullah Karagøz, Martine Andersen Olimb

Nettsak med ytterligere informasjon om det nye styret publiseres ultimo oktober.

Protokoll m.m. fra generalforsamlingen tilgjengeliggjøres for medlemmer når denne foreligger.

Takk for aktiv deltagelse på GF!

Vennlig hilsen nytt og gammelt styre!