Generalforsamling 5. november

En sykepleier på datamaskin. [Illustrasjon: Martina Paukova]

Webinar: generalforsamling og foredrag

Alle medlemmer av NSFs Faggruppe for nevrosykepleiere ønskes hjertelig velkommen til Generalforsamling 2021.
Vi har også den store gleden av å gi deg et eksklusivt foredrag av Per Isdal

Generalforsamling

Generalforsamlingens viktigste oppgave i 2021 er å velge et styre som vil fortsette å jobbe frem og drive en aktiv faggruppe. Generalforsamlingen skal også vedta handlingsplan og budsjett.

NSF Slag hadde generalforsamling 1. november hvor det ble fremmet forslag om fusjon med NSF faggruppe for nevrosykepleiere. Nærmere informasjon legges frem på generalforsamlingen.

Foredrag ved Per Isdal

I vår jobb møter vi mennesker som rammes av sykdom, lidelse og død. Arbeidshverdagen vår kan gi sterke inntrykk.

Per Isdal (psykologspesialist) fra Alternativ til vold har lang erfaring som terapeut. I dette foredraget tar han opp hjelpernes situasjon og hvordan vi tar vare på oss selv og hverandre når empati er vårt viktigste redskap.

Fredag 5. november kl 10:00-13:45 på Teams

Møtelenken sendes ut til alle påmeldte på epost dagen før.
Du må være medlem av faggruppen for å kunne melde deg på.

Program

  • 10:00-11:00 Generalforsamling og valg
  • 11:00-11:30 Lunsj
  • 11:30-12:15 Foredrag ved Per Isdal 
  • 12:15-12:30 Pause
  • 12:30-13:15 Fortsettelse foredrag ved Per Isdal
  • 13:15-13:45 Diskusjon, oppsummering og avslutning

For å melde deg på nå du logge inn på nsf.no og du finner kurset her: https://www.nsf.no/kurs-og-arrangementer
(skriv "nevro" i søkefeltet)

Valg av styre 2021

Nytt styre skal velges under generalforsamlingen 05.11.21. Styret velges for to år og består av leder, nestleder, 4 medlemmer og 2 varamedlemmer.
Styret skal være sammensatt av medlemmer fra både nevrokirurgiske og nevrologiske miljøer, og med geografisk spredning.
Alle medlemmer i NSF faggruppe for nevrosykepleiere har mulighet til å stille til valg og har stemmerett (kontingent må være betalt).

Vi oppfordrer alle interesserte til å stille til valg. Interesserte melder seg til nominasjonskomitéens leder Lene M. Rektorli med en kort begrunnelse innen onsdag 27.10.21.
Kontakt informasjon:
lenemr22@hotmail.com
nevrosykepleie@gmail.com