Nevrokongress 2022

Bilde av invitasjon SNS kongress Bergen 2022

NEVROKONGRESS 14.-16 mai 2022 i Bergen!

Kongressen arrangeres i samarbeid med Scandinavian Neurosugical Society.
Programmet for sykepleiere fokuserer på HELE nevropasienten og noen temaområder er epilepsi, slag, hjernesvulst, hodeskade, spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten.
Deltakere fra hele Skandinavia.

Meld dere på, spre det til dine kollegaer !

Husk også at medlemmer at faggruppen kan søke om stipend til å dekke deler av utgiftene :)