Generalforsamling 2019

Protokoll fra generalforsamling NSF’s faggruppe for nyresykepleiere

Dato: 27. mars 2019

Sted: Meet Ullevål stadion, Oslo

1.Valg av møteleder og referent: Møteleder: Kai-Gunnar Lillefosse, referent: Audhild Hannisdal Jørstad Antall stemmeberettigete: 12 Oppnevnt til å telle stemmer: Lisa Andersen, Gro Berit Håland og Evy Otterholm
2. Saksliste: Godkjent
3.   Faggruppens virksomhet: Årsberetning publisert i Nyrenytt nr.1 2019 lest opp og godkjent
4. Regnskap 2018 Godkjenning av satsningsområder. Kom opp spørsmål om budsjett, det anbefales at budsjett lages og publiseres i neste nyrenytt
5. Handlingsplan 2019 Diskutert om medlemsavgift skal stå som den er eller økes. Det er flertall for at den står uendret og enighet om at den vurderes økt ved neste generalforsamling. Det skal satses på å øke medlemsmasse, det er blant annet laget en teaser som det er laget kopier av, samt sendes den på mail til avdelinger. Mye arbeid vil gå med til planlegging av kurs og medlemsblad. Viktige tema som ønskes av medlemmer vil jobbes med og eventuelt løftes videre. Alle medlemmer av styret prioriteres for et kurs/konferanse årlig.
6. Valg: Styret: Kai- Gunnar Lillefosse valgt til leder for 2 år Laila Banken valgt til styremedlem for 2 år Ragnhild Kristiansen valgt til styremedlem for 2 år Elisabeth Ekenes Iveren valgt til styremedlem for 2 år Aud Torsøy Tveite valgt til styremedlem for 2 år. Audhild Hannisdal Jørstad valgt til vara styremedlem for 2 år Marita Catrine Bjerkås valgt til ny vara styremedlem for 2 år Fanny Bruserud tok ikke gjenvalg.   Valgkomite: Therese Dalen valgt til leder Irene Hatlelid Winterseth, ny Erle Fossum, ny Britt Dahl, ny vara Kjersti Lønning og Marit Moe tok ikke gjenvalg
7. Annet: Forslag og enighet om at tidspunkt for neste generalforsamling bør legges tidligere på dag1 og ikke som siste innslag.

Sted og dato: Oslo, 27. mars 2019

Signatur: Audhild Hannisdal Jørstad