Masterstudie

Sykepleier og sykepleierstudent triller pasientseng

Det er første år at VID har tatt opp studenter i masterstudiet, og videreutdanning i nefrologisk sykepleie inngår i dette studiet. De har nå startet nytt studieår med en ny studieplan med 27 studenter. Av disse er det 4 studenter som startet direkte på masterdelen av studiet etter fullført videreutdanning. Videre er det 4 som har kommet inn på masterstudiet, men skal ta videreutdanning først. De øvrige er på videreutdanning. Av forskjellige grunner er tallene ennå ikke helt sikre.

Alt i alt er dette en lovende start på studieåret. Det er stor geografisk spredning på studentene. De kommer blant annet fra Færøyene, Island, Tromsø, Orkanger og Kristiansand.


Faggruppa ønsker alle fremtidige NEFROLOGISKE SYKEPLEIERE lykke til med studiet.