Verdens Nyredag 10.mars

World kidney day

Kampanjen har som overordnet mål å øke oppmerksomhet på hvor viktige våre nyrer er for alles liv og helse. Tema det fokuseres på i år 2022 er: «Nyrehelse for alle» med slagordet «tett kunnskapshull for bedre nyreomsorg»

Vi i NSFFNS stiller oss bak denne internasjonale kampanjen, og støtter deres budskap med ønske om god nyrehelse for alle. Vi sykepleiere i Norge og i hele verden må fokusere på å alltid tenke forebyggende når det gjelder nyresvikt! Vi må informere bredt om at risikofaktorer som hypertensjon og diabetes må fanges opp og behandles tidlig i forløpet. Å fremheve viktigheten av kunnskapsbaserte tiltak kan hindre progresjon av nyresvikten når den først debuterer. Vi sykepleiere må alltid videreutvikle og bruke kunnskapen, ferdighetene og erfaringene våre i arbeidet vårt med å sette den enkelte pasient med nyresvikt i stand til å leve med sin nyresykdom, når det åpenbart ikke finnes noen vei utenom.

Du kan lese mer om "Verdens Nyredag" her: