Styret i NSFLOS konstituerer seg

Bilde av styret i NSFLOS 2021-2023

Fra venstre: Lill Sverresdatter (forbundsleder NSF), Hanne Zachariassen, Cathrine Heen, Hanne Sofie Yttervik, Petrin Hege Eide, Astrid Wevling, Birgitte Kristensen og Sisilie Skråmm (Marianne Jungersen ikke tilstede)

Styret brukte tid på å legge planer for 2022, konstituere seg, og fordele ulike oppgaver og ansvarsområder.
Vi var så heldig å treffe Lill Sverresdatter som tok seg tid til å høre om våre viktigste innsatsområder. Hun utfordret oss til å komme med eksempler fra vår hverdag som beskriver vår unike kompetanse eller utfordringer vi står i.

Leder: Petrin Hege Eide, Inspira kontakt

Nestleder: Marianne Jungersen, NORNA representant, deltar i nettverket for fagutviklingssykepleiere og ledere

Sekretær: Hanne Sofie Yttervik, arbeide med struktur for lokalgrupper (sammen med Petrin)

Kasserer: Birgitte Kristensen, ansvar for møtelokaler mm

Styremedlem: Astrid Wevling, NORNA representant, ansvar for lærernettverk (sammen med Petrin)

Styremedlem: Sisilie Skråmm, ansvar for nettverket for fagutviklingssykepleiere og ledere

Varamedlem: Cathrine Heen, EORNA representant (i tillegg til Aina Hauge), ansvar for publiseringer og digitale medier

Varamedlem: Hanne Zachariassen, ansvar for opplæring av ny kasserer