Operasjonssykepleiere Vestfold

  • Hovedkontakt:
   Martha I. Andersen
  • Avatar

   Nina Guldal

   Leder i styret

  • Avatar

   Anne-Lise Minde Skalvik

   Nestleder

  • Avatar

   Kate Marie Asmyhr Sørensen

   Varamedlem

  • Avatar

   Linda Myreng-Bø

   Varamedlem

  • Avatar

   Gunhild Bekkely Støkket

   Kasserer

  • Avatar

   Heidi Elizabeth Durrans Johansen

   Sekretær