Årets kongress utsatt!

Der er dessverre for stor usikkerhet knyttet til hvorvidt det er mulig å gjennomføre i april. Vi satser på neste år, samme sted (Tønsberg). Dato kommer.
Vi beklager dette veldig!