Generalforsamling 2021

Vedlagt er dokumenter til GF. GF vil bli gjennomført på Teams. Påmeldingslenke til GF vil bli lagt ut på nettsiden litt senere.