Konferanse 2021

konferansenfso

Program digital skandinavisk NFSO-konferanse for ortopediske sykepleiere 22. april 2021

09.00-09.15 Velkommen, informasjon ved faggruppeleder Edel Bruun Bastøe.

Åpning ved forbundsleder i Norsk sykepleierforbund Lill Sverresdatter Larsen

09.15-09.45 Fragility and Frailty: current and future priorities for nurses

Ved Karen Hertz og Julie Santy Tomlinson

09.45-10.05 E-helse – Fremtidens oppfølging av pasienter

Ved Christine Rygg, leder av NSFs faggruppe for E-helse

10.05-10.20 Sykepleierens møte med pasienten etter suicidforsøk

Ved psykiatrisk sykepleier Heidi Wolden, St Olavs Hospital

10.20-10.40 Pause

10.40-11.20 Innsendte abstracts, presentasjoner av postere

11.20-12.00 Lunsj

12.00-12.15 Rehabilitering etter protesekirurgi i hofte og kneledd

Ved Vigdis Schnell- Husby, operasjonssykepleier og PhD i klinisk medisin, NTNU

12.15-12.30 Hospital@home

Ved Odin Bae Bolstad, sykepleier kommunalt responsteam, Kristiansund kommune

12.30-12.45 Rehabilitering av multitraumepasient: forløp og utfordringer.

Ved sykepleier fra Sunnaas sykehus

12.45-13.00 Pause

13.00-13.15 Etisk handlekraft i sykepleien

Ved Håkon Johansen, sykepleier og rådgiver ved utviklingssenter for sykehjem og

Hjemmetjenesten i Viken og medlem av Rådet for sykepleieetikk i Norsk

sykepleierforbund

13.15-14.25 Innsendte abstracts, muntlig presentasjon ulike innlegg/opplegg

14.25-14.35 Pause

14.35-15.35Alt er mulig, det umulige tar bare litt lengre tid – et motivasjonsforedrag

Ved Dag Otto Lauritzen

15.35-15.45 Avslutning

Med forbehold om endringer

Følg vedlagte lenke for informasjon og påmeldingsmulighet. Konferansen vil foregå på Teams og er gratis for sykepleiere med interesse for ortopedi i Danmark, Sverige og Norge

http://nsf.no/kurs-og-konferanser/5093517/10512