Stipend 2022

Hvert år setter NFSO - NSF av et beløp som skal brukes til utviklingsarbeid blant sykepleiere som arbeider med ortopedi. Med dette fondet ønsker vi og være med å stimulere og engasjere til faglig utvikling innenfor ortopedifaget. Vi inviterer alle sykepleiere som arbeider med prosjekter innenfor sykepleie til ortopediske pasienter til å søke fondsmidler.

For mer informasjon se "Bli medlem og medlemsfordeler"