Webinar 19. november

Webinaret er gratis for alle medlemmer av NFSO. For ander er prisen 400,- kroner. Dette gir NSF medlemmer som ikke er medlemmer av faggruppa en god anledning til å melde seg inn og "spare" 50 kroner.

Påmelding skjer via denne lenken: https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/5068378/10512

Tid: 13:30- 15.30

Sted: Hvor du vil

Forelesere er fra sykehus fra flere steder i landet.

PROGRAM

13.30-13.40 Åpning ved leder NFSO

13.40-14.00 Diabetes og forebygging av senkomplikasjoner ved Indre Jakutyte, diabetessykepleier

14.00-14.20 Diabetespasienter og ernæring med tanke på å forebygge sår ved Nivethan Panchalingam, klinisk ernæringsfysiolog

14.20-14.30 Pause 14.30-14.35 Apell til ortopediske sykepleiere ved Diabetesforbundet

14.35-15.05 Ortopediske pasienter med diabetessår – hva avgjør behandlingsvalg og når bestemmes amputasjon? ved Harald Sola, ortoped

15.05-15.15 Gevinsten av å ha sårsykepleier i sengeposten, for pasienten, kollegene og en selv ved Kine Blomsnes, sårsykepleier

15.15-15.30 Oppsummering og avslutning

Velkommen!