Fagutvikling og aktivitetsmidler

Dersom du ønsker å søke om fagutviklingsmidler, må du sende inn søknad innen 15.februar. Søknaden om fagutviklingsmidler sendes til fgosnsf@gmail.com

Det er ønskelig at du setter deg godt inn i kriteriene for tildeling av fagutviklingsmidler under søknadsprosessen.

Søknadsskjema, kriterier for tildeling og mer informasjon om fagutviklingsmidler finner du her.