Norges Blindeforbund søker øyesykepleier til 1-årig prosjektstilling

Stillingen vil være knyttet til flere fagavdelinger i Blindeforbundet, og ha base i medlemssenteret.

Arbeidsoppgaver vil være:

  • Svare på telefonhenvendelser fra publikum om øyehelserelaterte spørsmål
  • Anbefale eventuell videre kontakt med helsevesenet der det er påkrevd
  • Gi informasjon om, og henvise til Blindeforbundets tilbud for de som kan ha nytte av det
  • Samarbeide med ulike fagavdelinger i Blindeforbundet
  • Føre «logg» og rapportere om trafikk og resultater underveis
  • Bidra med artikler til nett/blader og sosiale medier
  • Evaluere og skrive rapporter når prosjektperioden er over

Dersom du har spørsmål rundt stillingen, ta kontakt med kommunikasjonssjef Mia Jacobsen i Blindeforbundet på tlf. 23215045

Søknad og CV sendes innen 1.august 2021 på e-post til personal@blindeforbundet.no

Les mer om stillingen på Norges Blindeforbund sin nettside her.