Årets forskningsartikkel 2020

Kriterier for å bli tatt i betraktning 

  • Artikkelen skal være publisert det siste året, fra januar til januar.
  • Artikkelen skal omhandle temaet psykisk helse og/eller rus.
  • Artikkelen skal være publisert i et forskningstidskrift, nasjonalt eller internasjonalt.
  • Artikkelen skal ha sykepleier som førsteforfatter.

Vurderinger som legges til grunn 

  • Hvor klinisk nyttig er forskningen?
  • Hvor relevant er forskningen? 
  • Styrker forskningen sykepleie i det tverrfaglige feltet?
  • Styrker forskningen en/flere av de NSFs satsningsområder.

Forslag til artikkel kan sendes til

Leder av NSFs Faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus innen 15. mars 2021, på e-post: espengrolland@gmail.com.