"En hyllest til sykepleiere innen psykisk helse og rus". Avdukingen av ENTER kan sees her