Mørketidskonferansen 2022

Mørketidskonferansen 2022

Tromsø by er i mørketiden på denne tiden av året. Byen er den største byen i Nord-Norge, den sjuende største bykommunen og den niende største byen i Norge. Siden omkring 1840 har byen hatt tilnavnet «Nordens Paris».

Vi gleder oss til igjen å kunne invitere til mørketidskonferanse i Tromsø med fokus på eldre, psykisk helse og rus.