Studentar, sjå hit!

Stilig SPoR merch som kan bli ditt!

Meld deg inn i faggruppa for sjukepleiarar innan psykisk helse og rus (SPoR), det er GRATIS for deg som er NSF-medlem og sjukepleiarstudent.

Send SMS med kodeord «SPOR» til 02409