Utlysning: vi søker deltakere til nasjonalt mentorprogram for ledere innen fagfeltet psykisk helse og rus

Illustrasjon: kvinne i samtale med person, foldede hender

(Illustrasjonsfoto)

NSFs landsmøte 2019 vedtok at det skulle etableres en strategisk satsning innen psykisk helse og rus. En av satsningene innebærer en mentorordning for sykepleierledere som vil bidra til å rekruttere, motivere og støtte sykepleiere i lederposisjoner innen fagområdet psykisk helse og rus.

NSF søker adeptere til programmet.

Mentorprogrammets innhold:

Programmet består av fire fellessamlinger med individuell oppfølging hvor adept (deltaker) får oppfølging av egen mentor i programperioden. Det vil være 10 mentorer og 10 adepter som deltar, samt en koordinerende mentor som også har et programansvar for samlingene.

Programmet er et medlemstilbud. Programmet vil i hovedsak bli avholdt digitalt, om mulig for en – to fysiske samlinger. Programmet gjennomføres som en pilotordning med følgeforskning.

 1. Samling med mentorer 14. september 2021 
 2. Samling med mentorer november 2021
 3. Samling med mentorer mars 2022 med mentorer mars 2022
 4. Samling med mentorer mai 2022

Samlingene er i all hovedsak halvdagssamlinger. Mellom samlingene vil det være individuell oppfølging av mentor.

Hensikt og mål:

Mentorordningens hensikt er å sikre utvikling og kontinuitet på ledernivå innen fagområdet psykisk helse og rus. Programmet strekker seg over ett år og inngår som tilbud til NSFs ledermedlemmer. Ordningen er et pilotprosjekt og et tilbud til sykepleiere i lederposisjoner, og har som mål å oppnå:

 • at relevante temaer og problemstillinger kan belyses fra flere synspunkter
 • å gi et bredere grunnlag for prioriteringer og satsninger
 • å bidra til å analysere og klargjøre kontekst og lederfunksjon relatert til forventninger og krav fra ulike interessenter
 • å fritt kunne diskutere og reflektere over utøvelse av lederfunksjonen
 • å gi rom for erfaringsdeling for å sikre god oppfølging av ansatte og arbeidsmiljø
 • åpen refleksjon over hvordan ledelse kan bidra til måloppnåelse med betydning for egen lederposisjon, ledelse og virksomhet
 • overføring og deling av kunnskap, innsikt, utvide erfaringer og økt kompetanse relatert til lederfunksjonen

Kostnader

NSF dekker utgifter til faglig program, mentorering og oppholdsutgifter knyttet til behov for evt. overnatting. Deltakerne må ved behov søke permisjon og evt. refusjon for reiseutgifter fra arbeidsgiver. Ved opptak forplikter deltakerne seg til å delta på og gjennomføre hele programmet. Arbeidsgiver forplikter seg til å tilrettelegge for adepten sin deltakelse i prosjektet.

Programmet avsluttes juni 2022.

Påmeldingsfrist: 16.08.21

Søknaden skal bestå av: (Se eget søknadsskjema)

 • Generell informasjon
 • Motivasjonsbrev
 • Kortfattet CV

Fyll inn søknad her:

Deltakelse i NSFs mentorprogram forutsetter medlemskap i NSF.

Spørsmål og søknad sendes til Svein Roald Olsen, e-mail: sveols@nsf.no, og merkes «Søknad NSF mentorprogram».

Alle opplysninger behandles konfidensielt av Norsk Sykepleierforbund.

 • Prosjektleder: Siv Skarstein
 • Programkoordinator: Svein Roald Olsen
 • Programleder: Marit Silseth