Fag, utdanning og forskning

Fag

Fagutviklingsstipend

Fagutviklingsstipend støttet av Medac på 20000,-. Stipendet deles ut på det årlige NSF-FSR seminaret. Søknadsfrist 15. mars 2022.

NSF-FSR-stipend

Lyst til å dra på studietur, eller delta på kongress? NSF-FSR deler hvert år ut stipend med inntil kr 6000,- for FSR-medlemmer. Søknadsfrist er 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Her finner du kriterier, søknadsskjema og reiseregningsskjema.

Sykepleieprisen

På NSF-FSRs generalforsamling i Bergen ble det bestemt at det skal deles ut en sykepleierpris på 10 000,- til en sykepleier i Norge som har gjort en ekstraordinær innsats for faget revmatologisk sykepleie. Prisen deles ut annenhvert år.

Utdanning

Tidligere var det en videreutdanning i revmatologisk sykepleie ved Høgskolen i Bergen. Denne ble dessverre avviklet fordi det var for få søkere flere år på rad. Senere var det en tverrfaglig utdanning i Bodø, men denne er også avviklet.

EULAR har et nettbasert tverrfaglig kurs i revmatologi. Tverrfaglige videreutdanninger gir ingen spesialisering i revmatologisk sykepleie, og gir ikke studiepoeng som kan bidra til høyere lønn.

I faggruppen for sykepleiere i revmatologi er det nedsatt en gruppe som ser på mulighetene for et mastergradsløp/videreutdanning, ved å kombinere moduler i utlandet med en mastergrad her i Norge.

Faggruppen anbefaler i dag:

Forskning

Siden er under konstruksjon :-)

  • Tekst som vises når accordion-elementet ekspanderes

  • For å legge til enda et element, trykk på plussen i den grå rammen under