Fag, utdanning og forskning

Fag

Fagutviklingsstipend

Fagutviklingsstipend støttet av Medac på 15000,-. Stipendet deles ut på det årlige NSF-FSR seminaret. Søknadsfrist 31. mars 2021.

NSF-FSR-stipend

Lyst til å dra på studietur, eller delta på kongress? NSF-FSR deler hvert år ut stipend med inntil kr 6000,- for FSR-medlemmer. Søknadsfrist er 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Her finner du kriterier, søknadsskjema og reiseregningsskjema.

Sykepleieprisen

På NSF-FSR's generalforsamling i Bergen ble det bestemt at det skal deles ut en sykepleierpris på 10 000,- til en sykepleier i Norge som har gjort en ekstraordinær innsats for faget revmatologisk sykepleie. Prisen deles ut annenhvert år.

Utdanning

Arbeidet i forhold til videreutdanning har stoppet litt opp i forhold til pandemien, og jeg har fått henvendelse fra to sykepleiere angående dette nå i høst. Det er flott at flere vil ta en videreutdanning med hovedfokus på revmatologisk sykepleie, og med flere unge FSR-medlemmer, så blir dette stadig mer aktuelt. Benytt gjerne Facebook-siden vår til å komme i kontakt med andre som vil begynne på en mastergrad.
Svarene de to har fått er kort fortalt slik:
Det var en videreutdanning i revmatologisk sykepleie ved Høgskolen i Bergen for noen år siden. Denne ble avviklet fordi det var for få søkere flere år på rad. Det var en tverrfaglig utdanning i Bodø etter det, men denne er også avviklet. EULAR har et nettbasert kurs i
revmatologi, som også er tverrfaglig, og inneholder moduler og tema som ikke er så relevante for alle. Tverrfaglige videreutdanninger gir ingen spesialisering i revmatologisk sykepleie og gir ikke studiepoeng som kan bidra til høyere lønn.
I Faggruppen for Sykepleiere i Revmatologi har en gruppe jobbet for å se på mulighetene for et mastergradsløp/videreutdanning, ved å kombinere moduler i utlandet med en mastergrad her i Norge. Vi er ikke helt ferdige med dette arbeidet, og ble stoppet litt av Covid-19. Vi skulle bl.a. reist til Dublin for å knytte kontakter og se mer på deres tilbud. Men konklusjonen så langt er at vi kan anbefale Keele University utenfor Manchester, som har hatt flere interessante moduler og hvor vi ble tatt svært godt imot av Sarah Ryan. De har
hatt studenter fra store deler av verden.
https://www.keele.ac.uk/study/postgraduatestudy/
Det andre alternativet vi vil anbefale er University College Dublin som trolig er mer nettbasert, med kontaktperson professor Michael Connolly som vi har fått anbefalt via Patricia Minnock.
https://www.nmhs.ucd.ie/study-with-us/graduate-programmes/cpd
Begge disse stedene har lang erfaring med den videreutdanningen. I andre land finnes det andre typer spesialisering, men ikke noe som kan gi studiepoeng i Norge.
Vi har fått positiv tilbakemelding fra NTNU i forhold til å ta moduler i utlandet og knytte det til en mastergrad i klinisk sykepleie på NTNU. Håpet er at dette kan bli alternativer for en avansert klinisk sykepleier i spesialisthelsetjenesten som kommer.

Forskning

Siden er under konstruksjon :-)