Psykisk helse og rus - posterutstilling

Teaser konferanse psykisk helse og rus

Illustrasjonsbilde

NSFs nasjonale sykepleierkonferanse innen psykisk helse og rus ønsker å fremme forskning- og utviklingsprosjekter. Forskning og fagutvikling innen sykepleie er et viktig bidrag for å utvikle trygge tjenester som fremmer helse, håp og mestring.

Forskning- og utviklingsprosjekter inviteres til å delta med posterpresentasjoner til posterutstilling under konferansen. Har du/eller holder du på med et prosjekt, en studie, fagutviklingsarbeid eller forskning innen fagfeltene psykisk helse og rus?

Da er vi interessert i å høre fra deg. Send oss ditt abstrakt til kriste@nsf.no innen 30.5.2022.

Posterpresentasjonene blir vurdert og premiert av en egen bedømmelseskomité bestående av leder av SPoR (NSFs faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus), fagsjef NSF, leder av Sentralt fagforum og forskerrepresentant.

Ved spørsmål, ta kontakt med Kristine Børsum Stenstad tlf. 950 31 166 eller e-post kriste@nsf.no

Abstraktet:

  • Teksten må ikke overstige 2000 tegn
  • Teksten kan skrives på norsk eller engelsk
  • Forfatter må selv finansiere trykking av posteren
  • Posteren må lages i A0-format, portrettorientering
  • Dimensjonene må ikke overstige 1189mm x 841mm
  • Tekst og illustrasjoner bør være lesbart fra to meters avstand (brødtekst minimum 24pt)
  • Forfatter oppfordres til å være til stede ved posteren i noen pauser, samt tydelig oppgi kontaktinformasjon på posteren i tilfelle spørsmål fra andre deltakere på konferansen.