Webinar om etisk refleksjon

Breathe av AFK

"Breathe" by AFK #THEARTOFNURSING

Prosjektet «Ei hand på skuldra» er ett  felles prosjekt som kom i stand med bakgrunn i strategien for NSF : Ett lag og faget i front. Arbeidet er ledet av leder for rådet for sykepleieetikk i NSF og leder av Sentralt fagforum, faggruppen for kreft sykepleiere og faggruppen for sykepleierledere og fylkesledere deltar aktivt i dette prosjektet.

Med faget i front vil etisk refleksjon kunne bidra til å utvikle helse og omsorgstjenestene.  Vi mener at etisk refleksjon vil kunne bidra til faglig utvikling, stabilitet og økt kvalitet i tjenesten. Etisk refleksjon vil øke etisk kompetanse, trygghet og arbeidsglede, bedre arbeidsmiljø og føre til en bedre tjeneste for våre brukere.

Vi gjennomfører webinar 21.04.22 kl 14-15.45 her håper vi på nå mange,-dele refleksjoner og tanker om etikk i hverdagen som helsearbeidere. Her vil du møte Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder NSF, Reidun Førde, Professor i medisinsk etikk, og Marie Aakre, seniorrådgiver i Sykepleie, palliasjon, etikk og ledelse

Vårt mål er at etisk refleksjon skal bli satt systematisk på agendaen i helsetjenesten.

Logo