Bli medlem og medlemsfordeler

Medlemsfordeler

  • Nyhetsbrev som epost, med artikler eksklusivt tilgjengelig for våre medlemmer.
  • Mulighet til å søke stipend og økonomisk støtte til videreutdanninger, forskning og konferanser.
  • Redusert påmeldingsavgift på våre slagkonferanser annenhvert år.

For å melde deg inn i NSF SLAG kan du klikke her:

Det er enda raskere å melde deg inn i faggruppen via SMS.

Send melding med kodeord "SLAG" til 02409.

Det koster 300 kr. pr år. å være medlem.

Verving

  • Hvis du verver 1 medlem får du en NSF-kopp, et handlenett og en mobilring.
  • Hvis du verver 2 medlemmer får du i tillegg NSF sin førstehjelpsmappe!

Varsle vår kasserer Jane Kristin Lund på e-post janekristinlund@gmail.com om du har vervet noen, eller har blitt vervet av noen. Husk å skrive med navnet på den som er vervet. Vi sender ut premier fortløpende! 

Rutiner for fakturering av medlemmer i NSFs faggrupper

Fra og med 2015 ble faktureringsrutinene for faggruppene endret. Dette ble gjort for å følge NSF og faggruppenes vedtekter.

Medlemskap i NSFs faggrupper gjelder for ett kalenderår om gangen. Faktura vil bli sendt i november måned for påfølgende års kontingent.

Dersom et medlem ønsker å melde seg ut av en faggruppe, skal kontingent betales for hele inneværende år. Man må melde seg ut innen 31.12. for å unngå krav/påminnelse for neste kalenderår.

Om et medlem står med restbeløp ved årets slutt, vil medlemskapet avsluttes. Kravet slettes ikke, men vil purres i henhold til NSFs øvrige regelverk.