Fag, utdanning og forskning

Fag

Vi formidler fagmøter på Nasjonal hjerneslagkonferanse, deltar i faglige forum og utvalg, og formidler til våre medlemmer relevant informasjon om sykepleiers oppgaver til slagrammede.

Utdanning

Det er videreutdanning særskilt rettet mot slagsykepleiere. Dette vil vi formidle informasjon om i gruppen vår.

Forskning

Vi lager artikler som vi publiserer, der vi tar opp oppdatert kunnskap om sykepleie til slagrammede.