Om Faggruppen

Slagsykepleier og medlem Hilde Slaatta ved Ullevål sykehus i Oslo
Slagsykepleier og medlem Hilde Slaatta ved Ullevål sykehus i Oslo

NSF SLAG, tidligere NSFs Landsgruppe i Slagsykepleie, ble grunnlagt i 1996 på Sunnaas sykehus, gruppen het da Forum for Slagsykepleiere.

Til å begynne med var denne faggruppen en yrkesuavhengig interessegruppe som hadde medlemmer med ulik bakgrunn som ergoterapeuter og hjelpepleiere. Etter at NSF SLAG ble en av faggruppene i NSF, har medlemstallet variert mellom 150 og 180 medlemmer. Faggruppen har hatt årlige fagkonferanser frem til 2012, siden da har det vært arrangert nasjonale slagkonferanser hvert annet år. Det har vært tradisjon å variere arrangementsstedene mellom sentrale Østlandet annen hver gang, og i andre deler av landet de øvrige gangene. Selv om gruppen er av de minste i NSF, er det likevel god deltakelse på konferansene. De siste årene har det vært mellom 250 – 300 deltakere på konferansen, betydelig flere enn vi har medlemmer. Dette viser behovet for faglig påfyll og å ha en møteplass for utveksling av erfaring og kunnskap.

Fagutvikling, forskning og kunnskap

Hvert år rammes rundt 12 000 mennesker av hjerneslag, og om lag 70 000 lever etter gjennomgått hjerneslag. Mange av disse bor hjemme og er selvhjulpne, mens noen har ulike hjelpebehov etter skaden. Det er viktig at de som arbeider med slagrammede har nødvendig kunnskap om sykdommen, slik at de kan hjelpe og støtte den enkelte, og gi riktig sykepleie og oppfølging. Her ønsker NSF SLAG å bidra så langt det er mulig med fagutvikling, forskning og kunnskap.

NSF SLAG har tre hovedfokusområder:

- Vi vil stimulere til fagutvikling og forskning innen sykepleie til slagrammede

- Vi vil bidra til kontakt og gjensidig menings- og kunnskapsutveksling mellom sykepleiere som arbeider med slagrammede

- Vi vil samarbeide med andre fag- og interessegrupper som arbeider for å bedre omsorgen for slagrammede

NSF SLAG har spesielt de siste årene vært deltakere og høringsinstanser på ulike faglige arbeider. Vi har sittet i arbeidsgruppe under utarbeidelse av pakkeforløp hjerneslag som kommer i disse dager, vi har sittet i referansegruppe i revidering av nasjonale retningslinjer for hjerneslagbehandling og rehabilitering som også lanseres før nyttår. vi har vært med i utarbeidelsen av opplysningskampanjen ”prate, smile, løfte”, og vi har blitt tatt med på råd i høringsrunder. Vi ser at det i økende grad er behov for vår kompetanse i akkurat disse arbeidene, og NSF SLAG blir betraktet som en viktig bidragsyter her.

Vi ønsker i større grad å stimulere og bidra til forskning og utvikling, og gir  støtte til sykepleiere som gjør studier knyttet opp til utvikling av sykepleie innen hjerneslag. Medlemmer som søker, kan få stipend til kongresser og konferanser, og vi ønsker flere som tar videreutdanning og master innen hjerneslag.

En norsk studie som nylig ble publisert, viste at risikoen for komplikasjoner i den første uken etter et hjerneslag er redusert med 36% de siste ti årene. Dette skyldes mange faktorer, men ikke minst skyldes det bedre overvåking i de første kritiske timene. Her har slagsykepleierne en avgjørende rolle, i det de er ansvarlig i slagenheten for å koordinere arbeidet som gjøres rundt den akutte slagpasienten. At kompetansen er god hos slagsykepleieren, er av stor betydning. For eksempel gjøres nå vurdering av svelgefunksjon i akuttfasen av mer enn 80% av de slagrammede, noe som bidrar til færre med aspirasjonspneumoni.

Den nasjonale slagkonferansen går av stabelen i Fredrikstad torsdag 26. og fredag 27. april. Informasjon om konferansen ligger på hjemmesiden vår, og i løpet av desember vil det bli klart for å melde seg på. Alle med interesse for hjerneslag og ny kunnskap om hjerneslag, er hjertelig velkommen. Du kan følge oss på våre facebook – sider for regelmessig oppdatering.