Bli medlem og medlemsfordeler

På denne siden

Medlemsfordeler

 • Faglig nettverk
 • Mulighet til å melde inn saker og delta på generalforsamling og dermed påvirke faggruppens satsningsområder
 • Stemmerett ved valg av styremedlemmer
 • Medlemspris på fagdager
 • Muligheter til å søke stipend gjennom faggruppen
 • Skape møteplass for fag- og kunnskaputvikling.
 • Bidra til utvikling av faglig identitet og tilhørighet.
 • Bidra til utvikling, anvendelse og formidling av forsknings- og erfaringsbasert kunnskap om smittevern og sykehushygiene.
 • Bidra til samarbeid og utvikling av kompetansenettverk på tvers av faggruppetilhørighet.
 • Bidra til å utvikle strategier, systematisk arbeid og kompetanse innen NSFs fag- og helsepolitiske prioriteringer.
 • Bidra til å utvikle og videreutvikle utdanningsprogrammer av høy kvalitet for fagområde smittevern.

Fagstipend

Faggruppens stipend skal stimulere til fagutvikling og styrke medlemmenes kunnskapsnivå innen smittevern.

 • Faggruppens styre avsetter årlig en sum på kroner 30.000 til stipend(er)
 • Stipendene kan deles mellom flere søkere dersom styret finner det hensiktsmessig, se egne kriterier ved utlysning

Generelle kriterier og retningslinjer for tildeling av faggruppens stipend:

 • For tildeling av stipend, stilles det krav om at søker har vært medlem av faggruppen i minimum ett år før søknad sendes
 • Søknad om stipend skal inneholde formål, kort beskrivelse av prosjektet/aktiviteten, evt. program for kurs/konferanse og kostnadsoversikt
 • Stipend vurderes av faggruppens styre, som foretar innstilling og tildeling
 • Avslag kan ikke ankes, og det gis ingen begrunnelse for avslaget
 • Stipendmottager må utarbeide en økonomisk oversikt over hva stipendmidlene er benyttet til, som sendes faggruppens styre senest en måned etter at stipendet er brukt. Midlene skal, helt eller delvis, tilbakebetales til faggruppen dersom mottager ikke følger den plan som ble godkjent ved tildeling.

Stipender 2019

Faggruppen delte ut fire stipend, på henholdsvis kr 15.000 og 3 x kr 5000.