Webinar /fagdag for medlemmane

Tema vil vere:

  • om kunnskapsholet; ein studie om kvar det er maglar på kunnskap om smittevern (forelesar frå Folkehelseinstituttet (FHI))
  • vaksinasjon; massevaksinasjon og beredskap (forelesar frå Finnmarkssykehuset)
  • innkjøp av smittevernutstyr (forelesar frå Sykehusinnkjøp)

Målgruppe:
Medlemmer av NSFs faggruppe for smittevern

PROGRAM

Tid   Tema   Foreleser
Kl 12.00 – 12.05 Åpning Styret
Kl 12.05 – 12.40 Kunnskapshullet; en studie om hvor det er mangler på kunnskap om smittevern Spørsmål om temaet Christine Oline Årdal, Seniorrådgiver, FHI
Kl 12.45 – 13.20 Anskaffelse av smittevernutstyr Spørsmål om temaet Ragnhild Aslaksen, Prosjektleder anskaffelse, Sykehusinnkjøp
Kl 13.20 – 13.30 Pause  
Kl 13.30 – 14.10 «Lite folk og lang vei» – en praktisk øvelse i massevaksinering ved Finnmarkssykehuset Spørsmål om temaet Anita Brekken, hygienesykepleier/
tuberkulosekoordinator, Finnmarkssykehuset
Kl 14.15 – 14.35 Norge Rundt – kort status fra helseregionene Rep. fra hvert RHF
Kl 14.35 – 14.50 Oppsummering og avslutning Styret

Med forbehold om endringer.

Påmelding epost til: isabel.maria.dinis@sshf.no
Skriv navn, medlemsnr (NSF) og arbeidssted.
Evt. via https://www.nsf.no/faggrupper/smittevern
Frist for påmelding: 19/10-2020

Lenke til webinaret på Teams vil bli sendt ut i forkant av kurset.
NB! Lenken sendes til epost du har registrert på "Min side" (NSF) evt. oppgi annen epost i påmeldingen.