Fag, utdanning og forskning

Fag

Stomi- og kontinenssykepleiere skal ha kunnskap om ulike sykdomstilstander og konsekvenser for følgende pasientgrupper:

 • pasienter som skal få eller har fått anlagt stomi
 • pasienter som skal få eller har fått kontinent stomi/reservoar
 • pasienter med fistelproblematikk
 • pasienter med avføringsproblemer og bekkenbunnsdysfunksjoner
 • pasienter som skal få eller har fått anlagt gastrostomi
 • pasienter med hud- og sårproblematikk i relasjon til ovennevnte

Stomi- og kontinenssykepleier skal bidra til at disse pasietgruppene i møte med en ny livssituasjon, ved egne eller stedfortredende ressurser kan oppnå et optimalt nivå av mestring, egenomsorg og livskvalitet.

Utdanning

Videreutdanning i klinisk sykepleie med fordypning i stomi- og kontinenssykepleie tilbys ved Høgskolen på Vestlandet, avdeling Bergen. Dette er den eneste skolen som i Norge som tilbyr denne videreutdanningen. 

Det siste kullet ble uteksaminert i juni 2020.

Kommende utdanning:

Forskning

Stomi- og kontinenssykepleier sin utøvelse av sykepleie skal være basert på kristisk vurdert forskning, erfaringskunnskap og pasientens kunnskap og behov. Stomi- og kontinenssykepleier skal kunne planlegge å gjennomføre et avgrenset fagutviklings- og kvalitetssikringsprosjekt, samt delta i tverrfaglig forskningsarbeid som er i tråd med gjeldende forskningsetiske normar. Stomi- og kontinenssykepleier skal ta ansvar innen utdanning og hospitering for stomi- og kontinenssykepleiere.

Nyttige lenker

WCET - The World Council of Enterostomal Therapists

WOCN - Wound, Ostomy and Continens Nurses Society

Norilco - Norsk forening for stomi, reservoar, mage- og tarmkreft

Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer

  Blærekreftforeningen

  • Tekst som vises når accordion-elementet ekspanderes

  • For å legge til enda et element, trykk på plussen i den grå rammen under